Riflepakkar

I meyen til venstre vil du finne prisar på komplette riflepakkar, Pakken har følgjande innhold: Rifle, kikkartsikte inkludert montasje, reim og futterial. Kikkartsikte ferdig montert.