Aurlandselva Fiske 2020 Saurea og Pilahølen.

Fiske for sesongen 2020 starter 01.juli og avsluttes 31.august. Laksen er freda, og det er kunn tilatt å ta opp ein aure pr. fiskar pr.døgn. det er innført sesongkvote på 1 stk aure med vekt over 3kg.

Me sel fiskekort i Pilahølen Kr 250,- pr døgn og deler av Saurea kr 350,- pr.døgn i den øvre delen av elvi. Fiskekort kan kjøpast ved henvendelse til Borlaug Sport

Fiske kan tingast på post@borlaug-sport.no eller på telefon 958 42 662.