Aurlandselva Fiske 2020 Saurea og Pilahølen.

Fiske for sesongen 2020 starter 01.juli og avsluttes 10.september. Laksen er freda, og det er kun tillatt å ta opp ein sjøaure pr. fiskar pr.døgn. det er innført sesongkvote på 4 stk sjøaure under 3kg. All fisk over 4 kg skal settjast ut at i elvi. 01-10.september er det kun lov med fanf og slepp i Aurlandselva.

Me sel fiskekort i Pilahølen Kr 250,- pr døgn og deler av Saurea kr 350,- pr.døgn i den øvre delen av elvi (i perioden 01.07-31.08). Fiskekort kan kjøpast ved henvendelse til Borlaug Sport

Fiske kan tingast på post@borlaug-sport.no eller på telefon 958 42 662.