Jaktkort

Aurland Statsalmenning

Me sel jaktkort for småvilt jakt i Aurland Statsalmenning. Jakttid for sesongen 2020. 25.09.2018 - 23.12.2018.

jakt på hare kan i tillegg forgå i perioden 01.01.2019 - 28.02.2019.

Dagskvote på 2 ryper pr jeger (gjeld for kvar kalenderdato), kan ikkje flytte ubrukt kvote fra ein dag til neste, eller mellom jegrar.

Fjellstyret vil i august avgjøre kotr mange jaktkort av kvar kategori som skal leggjast ut for sal.

Pris: Innabygdsbuande.

1 dag: Kr 75,-

2 dagar: Kr 140,-

3 dagar: Kr 190,-

1 Veke: Kr 300,-

Sesong: Kr 400,-

Utanbygdsbuande

1 dag: Kr 150,-

2 dagar: Kr 280,-

3 dagar: Kr 380,-

3 dagar: Kr 600,-

3 dagar: Kr 800,-