Jaktkort

Aurland Statsalmenning

Me sel jaktkort for småvilt jakt i Aurland Statsalmenning. Jakttid for sesongen 2022. 25.09.2022 - 23.12.2022.

jakt på hare kan i tillegg forgå i perioden 01.01.2022 - 28.02.2023.

Dagskvote på 1 ryper pr jeger (gjeld for kvar kalenderdato), kan ikkje flytte ubrukt kvote fra ein dag til neste, eller mellom jegrar.

Fjellstyret vil i august avgjøre kotr mange jaktkort av kvar kategori som skal leggjast ut for sal.

Pris: Innabygdsbuande.

1 dag: Kr 90,-

2 dagar: Kr 160,-

3 dagar: Kr 220,-

1 Veke: Kr 350,-

Sesong: Kr 500,-

Utanbygdsbuande

1 dag: Kr 180,-

2 dagar: Kr 320,-

3 dagar: Kr 440,-

2 veke: Kr 700,-

Sesong: Kr 1000,-