Fiskekort

Me sel fiskekort på ledige dager i sonene som Aurland Jakt og fiskelag disponerer i Aurlandselvi. Me sel også fiskekort for  Vassbygdi vatnet og Vassbygdielvi..
Me sel også fiskekort for fiske i fjellet. Innformasjon om fiske og prisar fin  man på Aurland Fjellstyre sine heimesider:Link